Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012

Στοιχεία από το Δημοτικό Σχολείο 1962-1987

Σχολικά Έτη                               Αρρένες        Θήλυς       Σύνολο

1962-63                                      28            39           67
1963-64                                      27            36           63    
1964-65                                      27            37           64        
1965-66                                      27            34           61
1966-67                                      28            31           59
1967-68                                      22            32           54
1968-69                                      24            27           51
1969-70                                      19            28           47
1970-71                                      15            23           38
1971-72                                      11            17           28
1972-73                                      12            14           26
1973-74                                      13            14           27
1974-75                                       9            12           21
1975-76                                      12            12           24
1976-77                                      14            12           26
1977-78                                      16             2           18
1978-79                                      12            15           27
1979-80                                      15            17           32
1980-81                                      13            16           29
1981-82                                      14            14           28
1982-83                                       9             9           18
1983-84                                      11             9           20
1984-85                                      12            10           22
1985-86                                      11            11           22
1986-87                                      10             9           19

Μείωση 72%

Πηγή : Γρηγόρης Βέλκος, Στοιχεία από τα σχολεία της επαρχίας Ελασσόνας τα τελευταία εκατό χρόνια (1886-1986)

Το σχολείο σταμάτησε να λειτουργεί το 1997.

1996-97                                      4               1            5