Τρίτη 24 Απριλίου 2012

Λειτουργία Ασύρματoυ Δικτύoυ Ελεύθερης Πρόσβασης στην Τσαπουρνιά


Η Ομάδα Ανάπτυξης και Διαχείρισης του Sarantaporo.gr, σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Τσαπουρνιάς, προχώρησε στην εγκατάσταση και πιλοτική λειτουργία του ασύρματου δικτύου ελεύθερης πρόσβασης στην Τσαπουρνιά, στα πλαίσια της δράσης open-wifi της ΕΕΛ/ΛΑΚ.

Η πρόταση για την Τσαπουρνιά προέβλεπε 8 ρούτερ, τα οποία παρελήφθησαν από την ΕΕΛ/ΛΑΚ. Το Ασύρματο Δίκτυο Ελεύθερης Πρόσβασης της Τσαπουρνιάς τέθηκε σε πιλοτική λειτουργία την Τετάρτη 27 Απριλίου 2011 με την ενεργοποίηση των πρώτων 2 ρούτερ ενώ πλέον λειτουργούν στο σύνολο 5. Λόγω μη διαθεσιμότητας υπηρεσίας ADSL στην Τσαπουρνιά το δίκτυο λειτουργεί μέσω ασύρματης ζεύξης. Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και των 8 ασύρματων ρούτερ, το δίκτυο θα τεθεί σε κανονική λειτουργία, καλύπτοντας το σύνολο του οικισμού και προσφέροντας ικανοποιητικές υπηρεσίες στους χρήστες του.