Τρίτη 3 Απριλίου 2012

Ο βασιλιάς της μπάλας


Απο αριστερά : Σουρλής Κωνσταντίνος, Μπλαχάβας Νίκος, Μακρυθανάσης Αριστοκλής, Γκουγκούλης Ανδρέας, Μπουρουτζήκας Κωνσταντίνος του Αλ, Μακρυθανάσης Γεώργιος, Ζυγούρης Αθανάσιος, Γαλάνης Νικόλαος, Παναγιώτου Ιωάννης, Μπουρουτζήκας Ιωάννης, Γκουγκούλης Ιωάννης, Μπουρουτζήκας Αριστείδης, Παππάς Αθανάσος, Ζυγούρης Αριστοκλής, Σουρλής Θεόδωρος, Γαλάνης Ευάγγελος, Μπουρουτζήκας Δημήτριος και Παναγιώτου Παναγιώτης του Κ. (μπάλα)