Παρασκευή 9 Μαρτίου 2012

Ναός Αγίου Αθανασίου : Βυζαντινό μνημείο

Βορειοανατολικά του χωριού, πάνω σε ύψωμα, βρίσκεται ο Άγιος Αθανάσιος, ο οποίος χρονολογείται από το 18 αιώνα. Πρόκειται για ένα μονόχωρο ναΰδριο από αργολιθοδομή με ξύλινη στέγη καλυμμένη με σχιστολιθικές πλάκες. Στο εσωτερικό του σώζονται τοιχογραφίες καλής τέχνης που σώζονται μόνο στο χώρο του Ιερού. Από το παλαιό τέμπλο δε σώζεται τίποτε εκτός από τις ξύλινες δοκούς.  Πηγή