Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012


Από αριστερά :

Παναγιώτου Ιωάννης, Γκουντουβάς Γεώργιος, Γκουντουβάς Κωνσταντίνος, Καραγιάννης Ηλίας,
Παπαντώνης, Σιαφαρίκας Αναστάσιος, Τσιαρδάνης Κωνσταντίνος, Ζυγούρης Γρηγόριος, Καραγιάννης Νικόλαος