Πέμπτη 8 Μαρτίου 2012

Πάσχα 1987Τραγουδώντας και χορεύοντας στην αυλή του Στέφανου.

Μπουρουτζήκας Ιωάννης του Κωνσταντίνου, Μπυρουτζήκας Ιωάννης του Φώτη, Μπουρουτζήκας Βασίλειος, Μπουρουτζήκας Αριστείδης,Πάικος Ιωάννης, Πάικος Γεώργιος, Πάικος Βασίλειος,
Γκουγκούλης Νικόλαος, Παναγιώτου Παναγιώτης, Παναγιώτου Σωτήριος,Μακρυθανάσης Φώτης, Χρήστος της Μαγδαληνής.