Τρίτη 24 Απριλίου 2012

Ποδοσφαιρική ομάδα Τσαπουρνιάς

1960 :
Από πάνω και αριστερά :

Γκουγκούλης Ανδρέας, Παναγιώτου Γεώργιος, Μπουρουτζήκας Γεώργιος, Παππάς Αθανάσιος,
Σουρλής Αθανάσιος, Ζυγούρης Αριστοκλής, Μπουρουτζήκας Ελευθέριος, Παναγιώτου Ιωάννης,
Μπουρουτζήκας Αριστείδης, Μπουρουτζήκας Ιωάννης, Μακρυθανάσης Γεώργιος.


1970 :