Παρασκευή 9 Μαρτίου 2012

Παρέα γερόντων το καλοκαίρι του 1985Από αριστερά : Μακρυθανάσης Χρήστος, Ζυγούρης Χρήστος, Καραγιάννης Ηλίας, Παππάς Χαράλαμπος, Τσιαρδάνης Κωνσταντίνος. Παρατηρώντας τους νεότερους να χορεύουν.