Σάββατο 17 Μαρτίου 2012

Τα κορίτσια του Χωριού. 1960

Από αριστερά και πάνω:

Μπουρουτζήκα Παναγιώτα, Παναγιώτου Ζωή, Σουρλή κωνσταντινιά, Καραγιάννη Κρυσταλία, Σιαφαρίκα Ευαγγελία, Πάικου Βασιλική,
Γαλάνη Σεβαστή, Γκουγκούλη Αντιγόνη, Πάικου Σταματία, Ζυγούρη Βασιλική, Καραγιάννη Σταυρούλα, Σουρλή Δήμητρα.


Από αριστερά :

Μπουρουτζήκα Κρυσταλλία, Ζυγούρη Πολυξένη, Παναγιώτου Ζωή , Πάικου Σταματία,
Μπουρουτζήκα Αθανασία, Καραγιάννη Αφροδίτη